07/10/2012

Αν δεν ξέρετε πότε πρέπει να ποτίσετε το φυτό μέσα στο σπίτι

Το φυτό που έχετε μέσα στο σπίτι το ποτίζετε σωστά; Μήπως το ποτίζετε πολύ; Μήπως έχετε τόσα να κάνετε που το θυμόσαστε όταν είναι πια αργά;