08/04/2015

Επλυνες το τζινάκι και ‘μπήκε’ στο πλύσιμο;

Συμβαίνει και στους πιο καλούς ανθρώπους … να βάζουν για πλύσιμο το καινούργιο τζιν και να το βγάζουν ένα νούμερο πιο μικρό! Αν τύχει και σου