03/06/2012
λόγια

Χωρίς λόγια

Τα λόγια είναι περιττά …