11/03/2012

Αλλεργία στα φουντούκια

Τα φουντούκια ( Corylus avellana ) είναι μεταξύ των κοινών ξηρών καρπών που οδηγούν σε αλλεργικές αντιδράσεις. Μπορούν να καταναλωθούν με το περίβλημα, αλλα η πλειοψηφία τους είναι ραγισμένα,