03/06/2011
σύκα

Για να διατηρηθούν τα ξερά σύκα

Τα ξερά σύκα διατηρούνται πολύ καιρό για εβδομάδες και μήνες… Ο καλύτερος τρόπος διατήρησης, θα είναι, αν τα βάλετε σε μεταλλικό κουτί που θα έχετε προσθέσει