24/07/2015

Η σφουγγαρίστρα κάνει και άλλες δουλειές

Την σφουγγαρίστρα την έχεις μόνο για να σφουγγαρίζεις το πάτωμα; Μπορείς με την σφουγγαρίστρα να καθαρίσεις ταβάνια και άλλα σημεία που είναι ψηλά, όπως πάνω από