05/07/2014
για να μη στάζει η στάμνα

Για να μη στάζουν οι κανάτες και οι καράφες

Συχνά, όταν σερβίρουμε νερό, κρασί, χυμό ή άλλο υγρό, μέσα από κανάτα ή καράφα, πέφτουν σταγόνες και λερώνουν το τραπέζι ή το τραπεζομάντιλο. Για να το