08/06/2013

Βιβλιοθήκη στη Σουηδία

Σε κάποια βιβλιοθήκη στη Σουηδία ( αδυνατούμε να σας πούμε ποια ακριβώς ) έφτιαξαν το τραπέζι που βλέπετε, με βιβλία… Εμείς ως πιο έξυπνοι και πιο