10/03/2015

Κατασκευές με σανό

Κι όμως! Ακόμη κι ο σανός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευάζετε υπέροχα πράγματα. Μερικά δείγματα, βλέπετε στις εικόνες του κολάζ Ο σανός χρησιμοποιήθηκε για τα