04/06/2015

Πρωτότυποι προβολείς

Να μια καλή ιδέα, αρκεί να πιάνουν τα χεράκια σας και να γνωρίζετε κάτι τις από ηλεκτρολογικά. Είναι αυτοί οι προβολείς, που βλέπετε στην εικόνα και