08/06/2015

Πρωτότυπη πλακόστρωση στον κήπο

Ομορφη ιδέα και απ’ ότι φαίνεται καθόλου δύσκολη. Η μέθοδος που ακολουθείται στις εικόνες για την κατασκευή πλακών στον κήπο φαίνεται εύκολη και πραγματοποιήσιμη ακόμη και