22/05/2010
Καθαρίζουμε τα παλιά νομίσματα

Παλιά νομίσματα … καθάρισμα

Το κόλπο για να καθαρίσουν τα παλιά νομίσματα