29/01/2012

Ελληνική αλφάβητος της νοηματικής γλώσσας

Για όσους θέλουν να μάθουν την ελληνική αλφάβητο της νοηματικής γλώσσας… Κανονικά, θα έπρεπε στο σχολείο να υπήρχε μάθημα, για να μπορούμε να επικοινωνούμε με άτομα