15/10/2010
μπομπό

Το κόλπο της Θάλειας αν έχετε μπομπό στο δάχτυλο

Η φίλη μας η Θάλεια, σας έχει κολπάκι αν κάνατε bobo στο δαχτυλάκι: – Πολλές φορές η » ψίχα» του νυχιού μας πληγώνεται, δημιουργείται εκεί εστία