08/12/2013
μουρουνέλαιο

Προστασία της καρδιάς και ιχθυέλαια (σε 2 σελίδες)

Οι γενιές εκείνων που γεννήθηκαν πριν από το 1980, δηλαδή οι άνθρωποι ηλικίας πάνω από τα 32 χρόνια, έχουν έρθει… αντιμέτωποι, όντας παιδιά, με το κουτάλι