05/07/2014
αν βγάλεις απόστημα

Γιατροσόφια: για το απόστημα

Το απόστημα είναι συλλογή πύου μέσα σε μια φυσική κοιλότητα που δεν προϋπήρχε ή σε συμπαγείς ιστούς, που ακολουθείται από φλεγμονώδη φαινόμενα και εκδηλώνεται με πόνο,