01/12/2013
μαγνήσιο

Τι προσφέρει το μαγνήσιο στον ανθρώπινο οργανισμό

Το μαγνήσιο είναι ένα φυσικό μεταλλικό στοιχείο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε, ίσως όμως δεν γνωρίζουμε τι προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό. Αξίζει, λοιπόν, να ασχοληθούμε με τη