16/09/2012
κήπος

Πολύ καλό …

Πολύ καλό, αρκεί να μη γλιστρήσει κανείς και, πέσει μέσα στο νερό