05/02/2015

Για να μη μπλέκονται οι κλωστές

Οταν περισσεύουν κλωστές ή άλλα λεπτά νήματα, ή πετονιά, για να μη μπλέκονται και γίνει ο κακός χαμός, τυλίξτε τα γύρω από ένα κομματάκι φελλό –
18/01/2011

Δεν βλέπετε να περάσετε την κλωστή στη βελόνα; – 2 –