24/05/2014
σεισμός και πρόληψη

Επειδή σεισμοί θα γίνονται κάθε τόσο… λίγη πρόληψη δεν βλάπτει

Στην Ελλάδα και όχι μόνο, θα γίνονται κάπου – κάπου σεισμοί. Αλλοι μικροί, άλλοι μεγάλοι. Καλό είναι λοιπόν, να έχουμε προνοήσει για να είμαστε έτοιμοι: Διαβάστε