28/08/2015

Η Κήλη και πως αντιμετωπίζεται

Θεαματικά αποτελέσματα, με ποσοστό επιτυχίας που φτάνει το 98%, δίνει η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κήλης με τη χρήση πλέγματος! Η επέμβαση είναι απόλυτα ασφαλής και προσφέρει σε