12/12/2010

Πως καρφώνουμε σε σκληρό ξύλο.

Αν προσπαθείτε να καρφώσετε το καρφί πάνω σε σκληρό ξύλο χωρίς αποτέλεσμα, βουτήξτε το καρφί σε σαπούνι ή σε λάδι