22/12/2013
γύψος

Αν πέσει γύψος στο πάτωμα.

Αν πέσει γύψος στο πάτωμα, θα πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να το καθαρίσεις: Με ένα υγρό σφουγγάρι και μετά καθαρίζεις με στεγνό πανί Αν δεν το πάρεις είδηση