08/04/2015

Ο απήγανος βρομοκοπάει, αλλά θεραπεύει

Ο απήγανος (ruta graveolens) είναι γνωστός και ως: πήανος, απήγανος, πηγανό, πηγανός, πηγουνιά, πήγαντο, σιδερόχορτο Παλιά έλεγαν πως ο απήγανος διώχνει το κακό το μάτι. Μήπως γιατί