16/02/2015

Γιατροσόφια: Αμαμηλίς

Η αμαμηλίδα είναι φυλλοβόλος θάμνος που φτάνει τα 6 μ. σε ύψος και σε σπάνιες περιπτώσεις τα 10 μ. Τα φύλλα του είναι πλατιά, βαθυπράσινα και