Αυτό το σπίτι – 10 –
05/04/2012
Αν πέσει τσιμέντο στο ρούχο
06/04/2012

Αλατα στο σίδερο ατμού

Για να μη μαζεύει άλατα το σίδερο ατμού, κάθε φορά που τελειώνει το σιδέρωμα να αδειάζετε το νερό.

Θέλεις να το σχολιάσεις;