Θα εγγραφείτε σε γυμναστήριο ή κέντρο αισθητικής;

Αν πρόκειται να εγγραφείτε σε γυμναστήριο ή κέντρο αισθητικής, καλό είναι να γνωρίζετε τα δικαιώματά σαςκαι όλα όσα χρειάζονται, πριν υπογράψετε οποιαδήποτε σύμβαση, γιατί το χαμόγελο διαρκεί μέχρι να μπει η υπογραφή σας στο χαρτί και το χρήμα σας στο ταμείο τους… μετά… Hasta la vista baby που έλεγε κι ο άλλος…
Διαβάστε λοιπόν για να μη σας παραπλανήσουν:

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, έχοντας υπόψη τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος (κέντρα αισθητικής, διαίτης) και γυμναστήρια και με σκοπό να τους προστατεύσει από τις άσκοπες οικονομικά επιβαρύνσεις, συμβουλεύει τα εξής:

I.ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

 • Να έχετε προαποφασίσει τις υπηρεσίες που έχετε ανάγκη και να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να καλύψετε το κόστος τους. Να μην παρασύρεστε από το δέλεαρ, σε πολλές περιπτώσεις, εικονικών προσφορών και «άτοκων» δόσεων, ώστε να αποφεύγετε αιτήσεις για έκδοση πιστωτικών καρτών ή συναλλαγματικών και χορηγήσεις δανείων. Έτσι μειώνονται οι κίνδυνοι να χρεωθείτε υπέρμετρα με «πακέτα» υπηρεσιών που προσφέρουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, μη αναγκαίων για την περίπτωσή σας.
 • Να αποφεύγετε να υπογράφετε συμβάσεις ή άλλα έγγραφα κατά την πρώτη επίσκεψη και χωρίς προηγούμενη έρευνα αγοράς.
 • Να συμβουλεύεστε γιατρούς πριν από κάθε παροχή υπηρεσίας και κυρίως στις περιπτώσεις που μπορεί να έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία σας.
 • Τέλος, να ενημερώνεστε πριν από κάθε δέσμευση σας, είτε από την Υπηρεσία μας, είτε από άτομα που είναι ήδη χρήστες τέτοιων υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγετε να «παγιδευτείτε» σε ιδιαιτέρως επαχθείς συμβάσεις.

II.ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΟΤΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση Z1-1262/2007.
Η απόφαση ειδικότερα προβλέπει ότι:

 • Η σύμβαση πρέπει να είναι έγγραφη.
 • Ο καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο της σύμβασης.
 • Το έντυπο της σύμβασης πρέπει να αναφέρει αναλυτικά μια σειρά από στοιχεία που μεταξύ άλλων προσδιορίζουν επακριβώς και ξεχωριστά το είδος και το κόστος κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας.

1) ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

 • Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αναιτιολόγητα εντός 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο.

2) ΠΩΣ ΤΑ ΕΞΑΣΚΕΙΤΕ

 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης: Με υποβολή εκ μέρους σας δήλωσης υπαναχώρησης, απευθυνόμενη προς τη μονάδα αδυνατίσματος ή το γυμναστήριο.
 • Το δικαίωμα καταγγελίας: Με υποβολή εκ μέρους σας καταγγελίας, απευθυνόμενη προς τη μονάδα αδυνατίσματος ή το γυμναστήριο.

3) ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ

 • Προκαταβολή: Απαγορεύεται η προκαταβολή, που ως ποσοστό υπερβαίνει το 2,5% του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος,συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν εγγραφής.
 • Όταν υπαναχωρείτε: Μόνο το αντίτιμο για τις υπηρεσίες που σας έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί.
 • Όταν καταγγέλλετε τη σύμβαση:
 • Μόνο το αντίτιμο για τις υπηρεσίες που σας έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί.

ΚΑΙ

 • Αποζημίωση της επιχείρησης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση ρητά.

4) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)

4.1 Υπαναχώρηση ή καταγγελία

Εάν το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τράπεζα, (η οποία σας χορηγεί τραπεζικό δάνειο ή σας εκδίδει πιστωτική κάρτα) τότε εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή καταγγελίας της σύμβασης:

 • Πρέπει να καταγγέλλετε και τη σύμβαση πίστωσης με έγγραφη δήλωση σας απευθυνόμενη προς την τράπεζα.
 • Οι μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια υποχρεούνται επίσης (α) να ενημερώσουν σχετικά την τράπεζα και (β) εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της υπαναχώρησης ή της καταγγελίας, να σας επιστρέψουν στη συμφωνηθείσα τιμή τυχόν αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά ή να σας απαλλάξουν από την πληρωμή δόσεων καρτών ή υπολοίπου οφειλής που πρόκειται να χρεωθεί σε πιστωτική κάρτα, που δεν αντιστοιχούν σε αποδεδειγμένα παρασχεθείσες υπηρεσίες.
 • Η τράπεζα εξ άλλου οφείλει να σταματήσει την είσπραξη των δόσεων από εσάς και να στραφεί αποκλειστικά κατά του προμηθευτή.

4.2 Πτώχευση της επιχείρησης

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής πτωχεύσει ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει τις εργασίες του, τότε η τράπεζα δικαιούται να ζητήσει από εσάς μόνο το τίμημα για το οποίο έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες και μέχρι το χρόνο που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δηλαδή ο καταναλωτής δεν θα είναι αναγκασμένος να εξακολουθεί να πληρώνει τίμημα μέσω πιστωτικών καρτών, για υπηρεσίες που έχει σταματήσει να δέχεται, είτε γιατί υπαναχώρησε ή κατήγγειλε τη σύμβαση, είτε γιατί η επιχείρηση έπαψε να παρέχει τις υπηρεσίες της για οποιονδήποτε λόγο ή πτώχευσε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποτελεσματικότερη υποβολή του αιτήματος σας (υπαναχώρηση από τη σύμβαση / καταγγελία της σύμβασης / καταγγελία της σύμβασης πίστωσης / ενημέρωση της τράπεζας για παύση εργασιών του γυμναστηρίου ή του κέντρου αισθητικής) προς τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες με τις οποίες έχετε υπογράψει συμβάσεις μπορείτε να συμπληρώσετε το πιο κάτω έντυπο υπόδειγμα:
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

III. ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1520 ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 8.00 ΕΩΣ ΤΙΣ 22.00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 38 21 838 – 38 42 508
FAX: 210 38 29 640 – 38 42 642
E-mail: info@efpolis.gr
Internet: www.efpolis.gr

Θέλεις να το σχολιάσεις;

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

error: Ψιτ, άσε τις εξυπνάδες !!